Wet verzekeringsplicht - Orde van Architecten daagt bevoegd minister Ducarme voor de rechter

Op 12 september 2019 stelde de Orde van Architecten bevoegd minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme in gebreke voor het uitblijven van het Koninklijk Besluit dat het tariferingsbureau moet laten oprichten. Omdat de ingebrekestelling zonder gevolg blijft, daagt de Orde van Architecten minister Denis Ducarme nu voor de rechter.

Architecten die hun beroep niet kunnen uitoefenen omdat de Belgische Staat zijn verplichtingen niet nakomt ... Op vrijdag 29 november 2019 heeft de Nationale Raad van de Orde van Architecten besloten minister Denis Ducarme, bevoegd in het dossier van de verzekeringsplicht (wet van 31 mei 2017), te dagvaarden.

Architecten zijn gebonden aan een verzekeringsplicht om hun beroep te kunnen uitoefenen. De Orde van Architecten heeft er altijd voor gezorgd dat deze verplichting werd nageleefd. In het belang van de leden, maar ook in het belang van de aanbestedende diensten.

De wet van 31 mei 2017 legde een verzekeringsplicht op, niet alleen aan architecten, maar ook aan aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector. Deze verplichting heeft alleen betrekking op de tienjarige aansprakelijkheid en op residentiële gebouwen, en voorziet in een plafond van 500.000 euro. Deze wetgeving heeft ertoe geleid dat verzekeringsmaatschappijen hun beleid ten aanzien van architecten hebben gewijzigd en er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden om redenen die nooit duidelijk werden toegelicht.

In de wet is voorzien dat een architect bij wie door minstens drie maatschappijen een verzekeringsdekking wordt geweigerd, zich kan wenden tot het tariferingsbureau (art. 10). Het tariferingsbureau heeft als taak de premie en de voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt.

Het tariferingsbureau is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 31 mei 2017. In die wet staat ook bepaald dat het tariferingsbureau tegen 1 december 2017 moet zijn opgericht en dat het daartoe het voorwerp moet uitmaken van een Koninklijk Besluit. Er werd echter nooit een Koninklijk Besluit uitgevaardigd door de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme. Met als gevolg dat ook het tariferingsbureau nooit werd opgericht.

Het ontbreken van het Koninklijk Besluit verhindert veel architecten om hun beroep uit te oefenen, aangezien zij geen verzekering kunnen afsluiten en ook niet over de mogelijkheid beschikken hun situatie voor te leggen aan het tariferingsbureau. Voor architecten brengt dit financiële onzekerheid met zich mee.

De goede contacten die met de minister zijn geweest, bleven zonder resultaat. Daarom gaf de Orde van Architecten een advocaat de opdracht een ingebrekestelling te sturen. Dit gebeurde op 12 september 2019.

Op 19 september 2019 antwoordde de minister dat de procedure voor de goedkeuring van het benodigde Koninklijk Besluit lopende was. Op 1 oktober werd de Orde van Architecten nog door het kabinet van minister Ducarme op de hoogte gesteld van de goede intenties hieromtrent. Sindsdien bleef elk nieuws echter uit.

Gezien het ontbreken van het tariferingsbureau en het gevolg dat architect-leden worden weerhouden het beroep uit te oefenen, hebben de Vlaamse Raad en de Conseil francophone et germanophone (verenigd in de Nationale Raad van de Orde van Architecten) samen met een aantal architecten die van het beroep zijn uitgesloten, besloten minister Ducarme voor de rechter te dagen.

Marnik Dehaen : Voorzitter Nationale Raad, voorzitter Vlaamse Raad

Philippe Meilleur : Voorzitter Conseil francophone et germanophone

Guy Marginet : Secretaris-Generaal Vlaamse Raad

Frédéric Lapôtre : Secretaris-Generaal Conseil francophone et germanophone

Laatste aanpassing: .