Vergoeding stagiair-architecten

Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het Reglement van beroepsplichten: “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

Statuut van zelfstandige

Vanaf 1 maart 2023 gelden de volgende geïndexeerde minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het statuut van zelfstandige.

Bij aanvang    13,92 euro
Na 6 maanden  16,72 euro
Na 12 maanden  19,52 euro
Na 18 maanden  22,32 euro

De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn exclusief btw.

Statuut van bezoldigde 

Stagiair-architecten die werken onder het statuut van bezoldigde, en dus werken met een bediendencontract, worden vergoed volgens het paritair comité van de vrije beroepen (PC 336).

Laatste aanpassing: .