Na mijn stage

Inschrijven op de tabel en andere opties.

Opname op de tabel

Na 24 maanden stage te hebben doorlopen, zal de provinciale raad een eindevaluatie plannen en zal de goedkeuring van je stage voorgelegd worden op een raadszitting. 

Wanneer je stage wordt goedgekeurd, ontvang je een stagegetuigschrift. Met dit document heb je toegang tot opname op de tabel.

Indien je het beroep van architect zal blijven uitoefenen, ben je verplicht om opgenomen te worden op de tabel. Dit is zo bepaald in artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten. Ook als je op een architectenbureau tewerk gesteld bent en voorlopig geen eigen projecten zal doen, moet je ingeschreven zijn op een tabel. 

Voor de aanvraag tot opname op de tabel moet je twee formulieren ingevuld bezorgen aan je provinciale raad:

Weglating van de lijst van stagiairs

Heb je besloten om een andere wending te geven aan je carrière na je stage te hebben afgerond? Dan moet je je weglating van de lijst van stagiairs aanvragen. 

De goedkeuring van je stage betekent geen automatische weglating van de lijst van stagiairs. Informeer je provinciale raad over jouw plannen na je stage.

Als je het beroep van architect (voorlopig) niet meer zal uitoefenen, moet je je weglating aanvragen door het volgende document ingevuld aan je provinciale raad te bezorgen.

Jouw stagegetuigschrift blijft voor onbepaalde duur geldig. Wanneer je besluit om toch aan het werk te gaan als architect kan je op elk moment jouw opname op de tabel aanvragen.

Laatste aanpassing: .