Vlaamse Raad van de Orde van Architecten presenteert missie en visie

Brussel, 23 mei 2022 – Wat doet de Orde van Architecten en waar staat het voor? Het klaar en duidelijke antwoord kunt u vanaf nu terugvinden in de ‘Missie en Visie’ die de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten publiceerde op haar website. 

Aan de totstandkoming van de missie en visie ging een intensief en democratisch proces vooraf waarbij alle 75 Nederlandstalige raadsleden van de Orde werden betrokken.

Wet van 1963

De missie is geënt op de opdrachten zoals deze omschreven zijn in de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. In haar visie omschrijft de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten haar deontologische, informatieve en representatieve opdracht en haar ambities daaromtrent. Zo wil de Orde haar deontologische regels afstemmen op de hedendaagse evoluties, wil het een objectief aanspreekpunt zijn voor de consument, de architect en de overheden. Daarnaast wil het haar rol als gesprekspartner van de wetgevende en uitvoerende macht intensifiëren en haar netwerk verder uitbouwen door in overleg te gaan met beroepsorganisaties, vertegenwoordigers van de bouwsector, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstanties. Om te komen tot de gewenste resultaten heeft de Orde een aantal strategische en tactische doelstellingen vooropgesteld.

Duidelijkheid scheppen

“Dankzij deze uitgeschreven missie en visie kunnen we duidelijkheid scheppen in waar we voor staan en wat we precies doen,” zegt ir. arch. Jan Melis, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. “Dit is niet alleen belangrijk voor de consument, maar ook voor onze architecten-leden, de verschillende overheidsinstanties en onze partners, waaronder ook de andere architectenorganisaties.”

Aan de totstandkoming van de missie en visie ging een heel proces vooraf. Een werkgroep samengesteld uit mandatarissen en medewerkers van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten aangevuld met externe experten boog zich over de missie en de visie om te komen tot een ontwerptekst. De ontwerptekst werd verstuurd naar alle 75 Nederlandstalige raadsleden met de oproep deze goed te keuren of eventueel amendementen in te dienen. Vervolgens werden de ingediende amendementen ter stemming voorgelegd op het Congres Missie en Visie dat de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten organiseerde op 20 april en waarop opnieuw alle 75 Nederlandstalige raadsleden werden uitgenodigd. Op het einde van het congres werd de democratisch tot stand gekomen missie en visietekst goedgekeurd door de aanwezige leden.

Marktonderzoek

Dat de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten nood had aan een duidelijk omschreven missie en visie, was één van de kernconclusies die voortkwamen uit de bevraging die in 2021 werd uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Essencia. Bijna 1000 particulieren en meer dan 500 architecten namen hieraan deel. Ook een latere door Whyte Corporate Affairs uitgevoerde quickscan bij 22 sectororganisaties maakte duidelijk dat de rol van de Orde van Architecten niet altijd even gekend is.

Ga naar de missie en visie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Laatste aanpassing: .