Wat doet de Orde voor mij als stagemeester?

Taken van de provinciale raad

De provinciale raad:

  • onderzoekt de stagecontracten;
  • kijkt de inhoudelijke invulling na van het stageplan;
  • organiseert tussentijdse evaluaties om de evolutie van de stagiair op te kunnen volgen en waar nodig bij te sturen;
  • controleert de maandelijkse stagefiches van de stagiair en de periodeverslagen die opgemaakt worden door de stagiair en de stagemeester. 
  • houdt een stagedossier bij met alle voor het beoordelen van de stage relevante documenten;
  • bemiddelt bij eventuele problemen of conflicten tussen de stagiair en zijn/haar stagemeester (prestaties van de stagiair, werkomstandigheden, vergoedingen, …);
  • ziet toe op de naleving van de stageverplichtingen van de stagemeester en de stagiair;

Administratieve verplichtingen, zoals het ondertekenen van de stagefiches, het opmaken van de periodeverslagen en de stageplannen, zijn stipt op te volgen door de stagemeester. Eventuele wijzigingen die betrekking hebben op de stage, moeten onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde provinciale raad.

Vergoeding stagiairs

Het is belangrijk dat de vergoeding van de stagiair duidelijk wordt gestipuleerd in het stagecontract. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten hanteert een minimum uurvergoeding voor stagiairs. De provinciale raden van de Orde van Architecten zien er streng op toe dat dit minimum wordt nageleefd en dat de betalingen stipt en conform het stagecontract gebeuren.

Laatste aanpassing: .