Andere mogelijkheden naast de traditionele stage

Stage in het buitenland. Stage buiten een architectenkantoor.

Stage in het buitenland

Stagiair-architecten kunnen hun stage geheel of gedeeltelijk doormaken in het buitenland. Voor een stage in het buitenland moet je een toelating aanvragen bij de Orde van Architecten. Jouw stagemeester in het buitenland moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een Belgische stagemeester. De stagemeester moet minstens tien jaar het beroep van architect reeds hebben uitgeoefend. 

Een stage in het buitenland wordt telkens voor een periode van zes maanden in aanmerking genomen. Als je nog een periode van zes maanden stage in het buitenland wilt lopen, moet je een verlenging van je buitenlandse stage aanvragen. In het kader van deze aanvraag moet je een portfolio over de afgelopen zes maanden bezorgen. 

De provinciale raad zal dan beslissen of jouw aanvraag tot verlenging kan aanvaard worden. Zo kan de stage ook volledig in het buitenland worden volbracht. De aanvraag tot verlenging dient wel te gebeuren voor het verstrijken van de laatste maand.

Nodige documenten

Naast de documenten die worden gevraagd voor de gewone inschrijving op de lijst van stagiairs, vragen wij voor een buitenlandse stage een aantal bijkomende documenten: 

  • bewijs dat de kandidaat-stagemeester architect is;
  • een curriculum vitae van de kandidaat-stagemeester;
  • vermelding van Belgische stagiairs die er reeds stage deden of nog doen (voor zover van toepassing);
  • recente documentatie over het bureau en zijn samenstelling.

De stage in het buitenland moet plaatsvinden in een architectenkantoor waarop dezelfde voorwaarden als in BelgiĆ« van toepassing zijn om als stageplaats aanvaard te worden. 

Stage buiten een architectenkantoor

Stage buiten een architectenkantoor is eventueel mogelijk voor zover de activiteiten op de werkplek in direct verband staan met de activiteiten van een architect en beperkt worden tot zes maanden. Ook hiervoor moet je voorafgaand de toelating vragen aan de provinciale raad. 

Twijfel je of een bepaald bedrijf in aanmerking komt voor een stage buiten een architectenbureau? Contacteer team Stage via stage@ordevanarchitecten.be.

Stagebegeleider en stagemeester

Op de werkplek word je begeleid door een stagebegeleider. Naast deze stagebegeleider moet er een stagemeester (architect, ingeschreven op de lijst van stagemeesters) aangesteld worden die je stage buiten een architectenbureau van op een afstand superviseert. Deze stagemeester moet niet werkzaam zijn bij het bedrijf waar je deze stage wenst te doorlopen. Als je zelf geen stagemeester vindt, kan je provinciale raad een stagemeester voor jou aanduiden. Tijdens dit soort stage is het uitvoeren van eigen werk niet toegestaan.

Een stage buiten een architectenkantoor kan meteen aangevat worden of na een stageperiode van minstens 6 maanden. Deze stage volbrengen bij de aanvang van de stage heeft wel het voordeel dat er reeds ervaring kan worden opgedaan die tijdens de verdere stage van pas kan komen. Bovendien is er daarna ook een groot aaneengesloten blok klassieke stage die de overgang naar het beroep van architect goed kan voorbereiden.

Laatste aanpassing: .