Starten met mijn stage

Hoe verloopt de inschrijving op de lijst van stagiairs? Welke bijdrage betaal ik jaarlijks aan de Orde van Architecten?

Hoe schrijf ik mij in op de lijst van stagiairs?

Voor de aanvang van de stage moet je jouw inschrijving op een lijst van stagiairs aanvragen. Je dient ingeschreven te worden op de lijst van stagiairs van de provincie waar je stagemeester is ingeschreven.    

Je kunt op elk moment na het behalen van je diploma de stage aanvangen. Er is geen bepaalde termijn na het behalen van je diploma waarbinnen je de stage moet starten.

Daarnaast dien je volgende documenten toe te voegen aan je aanvraag:

  • getuigschrift van nationaliteit (kopie van ID of een document dat je kan aanvragen bij je gemeente);
  • uittreksel uit het strafregister;
  • afschrift van het diploma.

Het stagereglement en de aanbeveling aangaande de stage dienen ondertekend te worden door de stagiair en de stagemeester

Waar moet ik mijn aanvraag indienen?

Wij ontvangen graag je aanvraag per e-mail in pdf-formaat gericht aan stage@ordevanarchitecten.be. Team Stage zal ervoor zorgen dat je aanvraag bij de juiste provinciale raad terecht komt. 

We willen je vragen om je documenten duidelijk te benoemen met daarin de naam van het document, jouw familienaam en voornaam en jouw provinciale raad. 

Na ontvangst zal team Stage jouw aanvraag bekijken. Wanneer er iets zou ontbreken nemen we contact met jou op. Indien de aanvraag volledig is, zal de provinciale raad in zijn eerstvolgende raadszitting je aanvraag behandelen.

De stage kan ten vroegste aanvatten op de datum waarop de provinciale raad de stagiair op de lijst van stagiairs heeft ingeschreven. Zorg er dus zeker voor dat je op tijd jouw aanvraag indient. Hou er rekening mee dat de raadszittingen eenmaal per maand doorgaan.

Vragen over je inschrijving op de lijst van stagiairs?

Neem contact op met team Stage via stage@ordevanarchitecten.be of met je provinciale raad

Neem ook zeker onze Gids voor de stagiair eens door.

Bijdrage

Elke stagiair dient jaarlijks een bijdrage te betalen aan de Orde van Architecten. De bijdrage wordt pro rata berekend. 

Starten met een onderneming

Wie wil starten met een onderneming kan informatie terugvinden via onderstaande links.

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO):
Opstart van je onderneming: Opstarten in 7 stappen
Een eigen zaak opstarten. Enkele aandachtspunten.

FOD Financiƫn
Een onderneming starten
Btw-plicht

FOD Economie
Een onderneming oprichten

Laatste aanpassing: .