Fases van mijn bouwproces

Wat gebeurt er tijdens elke bouwfase? Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de architect, de opdrachtgever en de aannemer?

Voorbereiden van mijn project

Deze eerste fase omvat een onderzoek op basis waarvan de architect nagaat of uw wensen stedenbouwkundig en budgettair haalbaar zijn. 

Van schets tot definitief ontwerp

Op basis van uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein en de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning, maakt de architect een voorontwerp dat uiteindelijk uitmondt in een definitief ontwerp.

Indienen van de omgevingsvergunning

Op basis van het goedgekeurde ontwerp en na raadpleging van de betrokken diensten, stelt de architect de plannen op voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Uw aannemer(s) kiezen

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken echt van start gaan.

Uitvoering van de werken

De architect doet de controle op de uitvoering van de werken. De aannemer moet de werken uitvoeren volgens de regels der kunst en volgens de door de architect gegeven richtlijnen.